Jelszó visszaállítása

A keresési eredmények

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Jelen Ászf hatálya a Szolgáltató weblapján (https://www.hütte.hu) létrejövő jogviszonyokra terjed ki. Jelen Ászf folyamatosan elérhető a következő weboldalról: https://www.hütte.hu/terms-and-conditions/ és letölthető, továbbá bármikor kinyomtatható.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

A szolgáltató neve:  Kovács Éva Judit

A szolgáltató székhelye (és egyben a panaszügyintézés helye): 2623 Kismaros, Lejtő u. 1.5

A szolgáltatás tevékenység végzésének helye: 2624 Szokolya, Török patak üdülőterület 78. 

A magánszálláshely NTAK regisztrációs száma: MA23064758

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: hutte.vendeghaz@gmail.com telefonszám: 70/4088203 A szerződés nyelve: magyar

Az adatkezelő megnevezése: Websupport Magyarország Kft.

Az adatkezelő levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az adatkezelő e-mail címe: info@mhosting.hu

Az adatkezelő telefonszáma: +36 1 700 2323

Az adatkezelő cégjegyzékszáma: 01-09-381419

Az adatkezelő adószáma: 25138205-2-41

Az adatkezelő adatkezelési nyilvántartási száma: NAIH-86703/2015.

ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK:

2.1.    A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. (Elker. tv.) törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

2.2.    A jelen Szabályzat 2023.07.03. napjától hatályos és visszavonásig hatályban marad. A Szolgáltató jogosult egyoldalúan módosítani a Szabályzatot (a módosításra okot adó körülmények: foglalási költség változása, jogszabály-változás, üzleti érdek, céggel kapcsolatos változások). A módosításokat a Szolgáltató azok hatályba lépése előtt 15 nappal a weboldalon közzéteszi – mely idő alatt a Felhasználó jogosult a szerződéstől elállni, vagy azt felmondani. Felhasználók a weboldal használatával elfogadják, hogy rájuk nézve a weboldal használatával kapcsolatos valamennyi szabályozás automatikusan érvényes.

2.3.    Szolgáltató fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében. Tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

REGISZTRÁCIÓ/VÁSÁRLÁS

3.1.    A weboldalon nem szükséges regisztráció a weboldalon kínált szállás lefoglalásához, vásárlásához.

3.2.    Felhasználó a weboldalon történő vásárlásával kijelenti, hogy jelen ÁSZF, és a weboldalon közzétett Házirend és Adatkezelési tájékoztató feltételeit megismerte és elfogadja, az adatkezelésekhez hozzájárul.

3.3.    Felhasználó a vásárlás során köteles a saját, valós adatait megadni. A vásárlás során megadott valótlan, vagy más személyhez köthető adatok esetén a létrejövő elektronikus szerződés semmis. Szolgáltató kizárja felelősségét, amennyiben Felhasználó más nevében, más személy adataival veszi igénybe szolgáltatásait.

3.4.    A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető foglalási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

MEGVÁSÁROLHATÓ TERMÉKEK, SZOLGÁLTATÁSOK KÖRE

4.1.    A megjelenített termék (szállás foglalása) kizárólag online rendelhetők meg. A termékekre vonatkozóan megjelenített árak forintban értendők, tartalmazzák a törvényben előírt áfát, azonban nem tartalmazzák a helyi idegenforgalmi adót.

4.2.    A weboldalon Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékről fotót jelenít meg. A termék adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, illusztrációként szerepelhetnek.

4.3.    Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljes körűen tájékoztatja Felhasználókat az akcióról és annak pontos időtartamáról.

4.4.    Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága ellenére hibás ár kerül a weboldal felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató nem köteles a terméket hibás áron értékesíteni, hanem felajánlhatja a helyes áron történő értékesítést, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától. Jelentős eltérésnek minősül az adott termék vagy szolgáltatás piaci értékétől akár pozitív-, akár negatív irányban minimum 50 %-ban történő eltérés.

4.5.    A 4.4 pontban ismertetett mértékű hibás ár esetén feltűnő értékaránytalanság áll fenn a szolgáltatás valódi és feltüntetett ára között, amit egy átlagfogyasztónak is azonnal észlelnie szükséges. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) alapján a szerződés a felek akaratának kölcsönös és egybehangzó kifejezésével jön létre. Amennyiben a felek nem tudnak megállapodni a szerződéses feltételekben, azaz nincs meg a felek akaratát kölcsönösen és egybehangzóan kifejező nyilatkozat, abban az esetben nem beszélhetünk érvényesen létrejött szerződésről, amelyekből jogok és kötelezettségek fakadnának. Ennek alapján a hibás/téves áron visszaigazolt megrendelés semmis szerződésnek tekintendő.

A Szolgáltatás igénybevételének feltétele:

5.1 A szállás elfoglalásának feltétele a személyes dokumentumok bemutatása minden vendégre nézve.

5.2 A szolgáltatások teljes összegének megfizetése

Szolgáltató az alábbi feltételek szerint nyújtja a szolgáltatást:

6.1. A Vendégház csak egyben kiadó, összetartozó családok, baráti társaságok részére. Maximális létszám: 4 fő.

6.2. A Szolgáltató nem tartózkodik a Vendégházban.

6.3. A vendégek mint Szerződő felek , a 2624 Szokolya, Török patak üdülőterület 78.sz. alatti 2 hálószobás, 1 fürdőszobás, teljesen felszerelt konyhával, nappali-étkező helyiséggel, kerttel, terasszal, kerti bútorokkal, parkolóval, jacuzzival rendelkező vendégházat és szolgáltatásait egyéb szállásként, üdülési, pihenési célból saját felelősségükre veszik igénybe. A házban illetve a kertben található berendezéseket és felszerelést, -ideértve hozzáértés esetén a kerti grill, bográcsozó hely gondos használatát, – az Önök rendelkezésére bocsátjuk ott tartózkodásuk alatt.

6.4. A házban illetve a parkolóban, tárolóban lévő személyes vagyontárgyaikért, valamint a ház és környezete nem rendeltetésszerű használatából eredő személyi sérülésekért, illetve a házban keletkezett károkért felelősséget nem tudunk vállalni. A vendégek és meghívottaik által a házban, annak berendezéseiben, környezetében okozott károkért egyetemleges kártérítési felelősség terheli a Vendégeket.

Ajánlatkérés illetve foglalás menete:

7.1. A Vendég a honlapon található foglaló felület alkalmazásával tud szállást foglalni vagy szóban, vagy írásban megküldött ajánlatkérésére a Szolgáltató árajánlatot küld. Az árajánlatra történő válasz hiányában az árajánlat 2 napos türelmi idő után törlésre kerül.

7.2. A foglalás a teljes szállásköltség 50 %-ának megfizetését követően jön létre és egyben a Házirend, a Foglalási és Lemondási Feltételek és az ÁSZF automatikus elfogadását jelenti.

7.3. A szóban leadott foglalás, megállapodás, módosítás, vagy annak a Szolgáltató általi szóbeli visszaigazolása nem szerződés értékű.

7.4. A Szerződés tartalma kiterjed a szolgáltatás tárgyára, helyére, időtartamára, árára, valamint a Foglalási és Lemondási Feltételekre, illetve a vonatkozó ÁSZF-re és Házirendre.

7.5. A Szerződés módosításához, kiegészítéséhez a felek általi írásos megállapodás szükséges. Már véglegesített és visszaigazolt foglalás más dátumra történő áthelyezésére, vagy a létszám módosítására a szabad kapacitás függvényében van lehetőség.

7.6. A Szolgáltató a vendégház meghirdetett árait a részvételi díj megfizetéséig előzetes bejelentés nélkül szabadon változtathatja.

7.7. Az árak tartalmazzák az általános forgalmi adó (ÁFA) ajánlattételkor érvényes, törvény által szabályozott mértékét.

7.8. A helyi idegenforgalmi adó a szállásdíjon felül extra fizetendő a helyszínen Vendég/éj alapon. 

7.9. A honlapon és egyéb fórumokon meghirdetett közvetített szolgáltatásokért és e szolgáltatások közben bekövetkezett balesetekért és károkért a Vendégház üzemeltetője nem vállal felelősséget és nem terheli felelősség. A meghirdetett szolgáltatásokat a Vendég saját felelősségére veszi igénybe.

7.10. A lefoglalt, de a Vendég szálláshelyen való tartózkodása alatt igénybe nem vett, illetve módosított szolgáltatások (szállás, közvetített szolgáltatások,) pénzbeli visszatérítésére nincs lehetőség.

7.11 Hétvégi foglalás minimum 2 éjre lehetséges ( péntektől vasárnapig), ettől eltérő foglalási igény esetén hétvégi felár fizetendő csütörtöktől-szombatig vagy szombattól hétfőig történő 2 vagy akár  több éjszakás foglalási igény esetén is. A foglalás elküldésével Vendég tudomásul veszi ezt, valamint azt, hogy a szállásdíj végösszege ezáltal eltér a főoldalon található naptárban feltüntetett áraktól. 

7.12 Szolgáltató a weboldalon feltüntett árak és foglalási adatok miatt felelősséget nem vállal.

Igénybevétel feltételei:

8.1. A vendég a szállást az igénybevétel napján 15.00 óra után veheti igénybe. Kijelentkezés (check-out) az utolsó tartózkodási napon délelőtt 10.00-ig. Előzetes megállapodás esetén a kijelentkezési és bejelentkezési időpont megváltoztatható.  

8.2. Amennyiben az aktuális foglalások lehetővé teszik, Szolgáltatóval történő előzetes egyeztetés és megállapodás alapján az alábbiakra van lehetőség a ki-és bejelentkezés esetében, ha az adott foglalásnál közvetlenül előtte/és/vagy/ utána nincs foglalás:

– korai check in: a bejelentkezés napján délelőtt 8-10 óra között elfoglalni a szállást (előre egyeztetett időpontban); ennek díja: 15 000 Ft. A díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján szükséges előre utalással rendezni Vendégnek. 
– késői check out: a kijelentkezés napján délután 16-18 óra között  elhagyni a szállást (előre egyeztetett időpontban), ennek díja: 15 000 Ft. A díjat a Szolgáltató által kiállított díjbekérő alapján szükséges előre utalással rendezni Vendégnek. 

8.3 A Vendég a szálláshelyre érkezéskor a hatályos jogszabályoknak megfelelően személyazonosságát köteles a szállás elfoglalása előtt igazolni. A kitöltött és aláírt bejelentővel a vendég elfogadja a szálláshely Általános Szerződési Feltételeit illetve a szálláshely Házirendjét.

8.4. A Vendég hibájából keletkező sérülésekért a Szálláshely nem vállal felelősséget. A rongálás miatti költségeket a szálláshely a vendégre terheli.

8.5. A házban tilos a dohányzás.

8.6. A szálláshely csak 14 éven felüli személyek fogadására alkalmas, azonban 18 éven aluli – és 14 év feletti – személy is csak szülői vagy más, általa megbízott cselekvőképes személy folyamatos felügyelet mellett tartózkodhat a vendégházban.

Szálláshely használat visszautasítása, szerződés megszűnése.

9.1. A Szálláshely jogosult a szerződést felmondani és a szolgáltatásnyújtást megtagadni amennyiben:

– a Vendég nem teljesítési fizetési kötelezettségét

– a vendég nem rendeltetésszerűen használja a szálláshelyet

– fertőző betegségben szenved

– drog, alkohol befolyása alatt áll

– elfogadhatatlan, erkölcstelen, erőszakos, összeférhetetlen magatartást tanúsít a házban és környezetében.

– a feleken kívül álló okok, úgynevezett Vis Major (háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, áramhiány, műszaki hiba, sztrájk bekövetkezése), esetén, melyek felett a fél nem bír ellenőrzéssel

A Vendég jogai

10.1. A Vendég jogosult a Szálláshely szolgáltatási körbe tartozó rendeltetésszerű használatára,
10.2. A Vendég jogosult a szálláshely berendezéseinek, eszközeinek használatára.
10.3. A Vendég, hozzáértés esetén, jogosult a Szolgáltató vendégházban található összes eszköz. kerti grill, sütögető, bográcsozó, jacuzzi  rendeltetésszerű, gondos használatára.

10.4. A tartózkodás idején felmerülő bármely probléma esetén a szolgáltató honlapján feltüntetett telefonon illetve írásban a hutte.vendeghaz@gmail.com címen elérhető, a probléma mielőbbi megoldása érdekében.

A Vendég kötelezettségei

11.1. Vendég köteles legkésőbb az érkezést megelőző, legkésőbb 8-ig napig banki átutalással lehet kiegyenlíteni az igénybe vett szolgáltatások ellenértékét és a szállás árából fennmaradt összeget.

11.2. Gondoskodni arról, hogy a felügyelete alá tartozó 18 év alatti gyermekek csak felnőtt felügyelete alatt tartózkodjanak a szálláshelyen.

11.3. Vendég köteles az általa, vagy a felügyelete alá tartozó személyek által okozott kárt a szolgáltatónak megtéríteni.

11.4. A Vendég adatok megadása során megadott téves adatokért, és az azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

11.5. A Vendég kötelessége a szolgáltatás választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a Vendég csak a Szolgáltató előzetes hozzájárulásával térhet el.

11.6. A vendég a gépészeti helyiségekbe nem léphet be, lezárt szekrényeket nem nyithatja ki.

11.7. A vendég a jacuzzit – továbbiakban wellness rész – az alábbi előírások betartása mellett veheti igénybe:

A vizes wellness rész igénybevétele előtt előfürdés, lábmosás használata kötelező.

Fürdőpapucs használata kötelező!

Lázas, fertőző, bőrbetegségben szenvedő egyén a wellnesst nem veheti igénybe. Ez a szállásépület egészére vonatkozik.

18 éven aluli gyerek csak felnőtt felügyelete mellett használhatja a medencét, szaunát, dézsát. Felügyelet elmulasztáséval vagy nem megfelelő módjával kapcsolatos felelősség a Vendéget terheli kizárólag. A Vendég tudomásul veszi és elfogadja, hogy  a medence használata során vízimentő személyzetet az üzemeltető nem biztosít, a medencét a Vendégek az Üzemeltető felügyelete nélkül használják, ezért fokozott óvatosággal tartoznak és a személyzet hiányából eredő minden igényről  lemondanak.

Ittas, kábítószer hatása alatt álló személy a wellness részt nem használhatja.

A jacuzziba ugrálni tilos!

Állatok sem a szállásra sem a wellness részbe nem vihetőek be.

Bármilyen rendkívüli eseményt – személyi sérülés, tűzeset, vegyszerrel összefüggő havária, balesetveszélyes eszköz vagy tárgy – azonnal jelezni kell az üzemeltetőnek ill. annak megbízottjának, aki a köteles haladéktalanul intézkedni.

A wellness részben tilos szemetelni, ételt fogyasztani, dohányozni, szeszesitalt fogyasztani, medencébe, dézsába szennyezett testtel, ill. előfürdő (zuhany) igénybevétele nélkül használni, a vizet szennyezni, tisztálkodó szert a vízbe vinni törékeny, balesetveszélyes tárgyat (pl. poharat) bevinni, utcai cipővel bemenni.

A wellness rész nyitvatartását az üzemeltető jogosult meghatározni.

A Szolgáltató jogai

12.1. A Szolgáltatónak jogában áll a Vendég által megrendelt és véglegesített, de Vendég által igénybe nem vett szálláshely szolgáltatásra beérkezett szállásköltség összegének megtartása jelen ÁSZF-ben és Foglalási és Lemondási feltétekben rögzítettek szerint.

A Szolgáltató kötelezettsége felelőssége

13.1. A Szolgáltató köteles a vendég tartózkodása alatti panaszát kivizsgálni és megtenni a szükséges lépéseket a probléma kezelésére.

13.2. A Szolgáltató köteles telefonos elérhetőségét megadni a Vendégnek, az ott tartózkodása alatt esetleg felmerült problémák, kérdések rendezése érdekében

13.3. Szolgáltató nem vállal felelősséget a vendég által behozott elektromos berendezésekért, azok okozta károkért a vendég a felelős.

13.4. Szolgáltató felelőssége nem terjed ki a vendég által saját maga okozott károkra illetve a vendégek körén kívül álló elháríthatatlanul bekövetkezett károkra. A Szolgáltató nem felel olyan károkért, amelyek, erőhatalom, természeti csapás (vis major), vagy egyéb, a Szolgáltató érdekkörén kívülálló ok, illetve esemény folytán következnek be, amelyekért a Szolgáltató nem tehető felelőssé.

13.5. Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltató közösségi tereiben illetve szobáiban hagyott személyes tárgyakért, értéktárgyakért, készpénzért.

13.6. A Szolgáltató parkolójában hagyott értéktárgyakért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

13.7. A Szolgáltató a Szolgáltatást a Vendég részére folyamatosan biztosítja a Vendég fizetési kötelezettségének teljesítése ellenében.

13.8. A Szolgáltató az árváltozás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. Az ellenérték tartalmazza a szolgáltatásnak megfelelő terhelő közterheket, illetve az Általános Forgalmi Adó (ÁFA)-t, a személyenként és éjszakánként fizetendő idegenforgalmi adó kivételével.

13.9. A Szolgáltató a vásárló Vendég adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, azokat azonban továbbadni sem reklámfelhasználás sem egyéb célra – a Vendég kifejezett hozzájárulása hiányában – nem jogosult.

13.10. Vendég bejelentések, panaszok kezelése: A Vendég a fenti szolgáltatással kapcsolatban észlelt hibákat a Szolgáltatónak személyesen, telefonos ügyfélszolgálatán, valamint a hutte.vendeghaz@gmail.com e-mail címen jelentheti be. A Szolgáltató a bejelentéseket, panaszokat minden esetben 30 napon belül kivizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a bejelentés módjának megfelelően tájékoztatja a Vendéget.

Fizetési és Lemondási Feltételek

14.1. A foglalás a Foglalási és Lemondási Feltételek illetve az ÁSZF elfogadásával, a teljes szállásdíj 50 %-ának előre történő megfizetése után érvényes. Amennyiben a kért összeg a foglalás napján nem érkezik meg, Szolgáltató ajánlati és szolgáltatási kötelezettsége is megszűnik. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.

14.2. A 50 % megfizetése történhet átutalással és bankkártyával. A fennmaradó szállásdíj összegét legkésőbb az érkezést megelőző, legkésőbb 8-ig napig banki átutalással fizetendő. 30 napon belüli lemondás esetén az 50 %-ot nem tudjuk visszatéríteni.

14.3. Lemondási díj

– 30 napon túl történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 0 %-a (kivéve adminisztrációs díj, lásd 14.8. bekezdés)
– 30 napon belül történt lemondás esetén a megrendelt szolgáltatások 50 %-a,– – – 72 órán belüli lemondás vagy no-show esetén a megrendelt szolgáltatások 100 %-a fizetendő lemondási díj. Vendég kijelenti, hogy a lemondási díjakat arányosnak tekinti és azokat elfogadja, ellenkező esetben a foglalását nem véglegesítheti.

14.4. Az írásos lemondásnak a megjelölt időpontig a szállásadóhoz meg kell érkeznie.

14.5. Szolgáltató előre nem látható okból kifolyólag (pl. betegség, vagy annak gyanúja, vagy vis major helyzet esetén) az utolsó pillanatig lemondhatja a Szálláshely szolgáltatást. A Szálláshely szolgáltatás díját köteles maradéktalanul visszafizetni Vendég részére.

14.6. Szép kártyáról utalt díjat nem áll módunkban visszafizetni. 

14.7. Amennyiben a vendég a jelzett napon nem érkezik meg, és lemondás nem történt, úgy a Vendégházat az Üzemeltető a megrendelés hátralévő időtartamára kiadhatja.

14.8. Amennyiben Vendég a foglalásának bármilyen (ideértve, de nem utolsó sorban; időpont módosítás, létszám stb.) jellegű módosítását, vagy annak lemondását kéri; Szolgáltató jogosult 5000 Ft adminisztrációs díjat érvényesíteni Vendég felé, mely Szolgáltató költségeinek fedezésére szolgál. Az egyértelműség kedvéért rögzítjük, hogy az adminisztrációs díjat Szolgáltató 30 napon túli lemondás esetén is jogosult egyaránt egyoldalúan érvényesíteni a már megfizetett Szállásdíj terhére.

Kaució, károkozás

15.1 Amennyiben az ott tartózkodás ideje alatt a Vendég az ingatlanban, használati tárgyakban vagy eszközökben kárt okoz, azt köteles megtéríteni, illetve ezen összeg a kaucióból levonásra kerül.

15.2 Vendég a szálláshelyen okozott kárt a szállásadóval a helyszínen köteles rendezni.

Bankkártyás Online fizetési rendszer

16.1. Ha az online fizetéssel kapcsolatban kérdése, észrevétele van, hívja az ügyfélszolgálatunkat.

16.2. A szolgáltató megrendelés során keletkezett és birtokába jutott adatokat tárolja, azaz a kártyabirtokos vagy megrendelő vendég nevét kizárólag a kártyabirtokos által engedélyezett tranzakció végrehajtása céljából használhatja fel. A szolgáltató a tranzakció során keletkezett egyéb más adatokkal nem rendelkezik.

16.3. A vásárló Vendég hibájából eredően jelszavának harmadik személy által történő felhasználásból adódó károkért Szolgáltató felelősséget nem vállal. Vendég kijelenti, hogy a megrendelt és teljesített szolgáltatások ellenértékét vissza nem követeli. A Vendég hibájából történt hibás, téves adatbevitelből, megrendelés elírásból
származó károkért a Szolgáltató semmilyen felelősséget, visszafizetést, visszatérítést nem vállal. A hibás adatok megadása miatt keletkezett károkért a szolgáltató felelősséget nem vállal, a bejelentett reklamációkat haladéktalanul kivizsgálja, és lehetőségeihez mérten kezeli.

ADATVÉDELEM

A weboldal adatkezelési tájékoztatója elérhető a következő oldalon: https://www.hütte.hu

PANASZKEZELÉS RENDJE

18.1.    Amennyiben Felhasználónak valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a honlapon közzétett telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

18.2.    Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a Vendégnek.

18.3.    Az írásbeli panaszt a Szolgáltató 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja.

18.4.    Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

18.5.    A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

18.6.    A Fogyasztónak panasza esetén lehetősége van békéltető testülethez fordulni, melyek elérhetőségét a www.bekeltetes.hu honlapon talál.

18.7.    A  békéltető testület hatáskörébe tartozik a  fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A  békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a  fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a  felek között, ennek eredménytelensége esetén az  ügyben döntést hoz a  fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a Szolgáltató kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

SZERZŐI JOGOK

19.1.    Miután a www.hütte.hu, mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, tilos a weboldalon megjelenő tartalmak vagy azok bármely részletének letöltése (többszörözése), újra nyilvánossághoz történő közvetítése, más módon való felhasználása, elektronikus tárolása, feldolgozása és értékesítése a Szolgáltató írásos hozzájárulása nélkül.

19.2.    A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni írásos hozzájárulás esetén is csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

19.3.    A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre valamint az internetes reklámfelületeire.

19.4.    Tilos a weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldalon vagy azok bármely része módosítható vagy indexelhető.

19.5.    A HÜTTE név szerzői jogi védelmet élvez, felhasználása a hivatkozás kivételével kizárólag a Szolgáltató írásos hozzájárulásával lehetséges.

19.6.    Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén Szolgáltatót kötbér illeti meg. A kötbér összege képenként bruttó 50.000 Ft, illetve szavanként bruttó 2.000 Ft. Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen kötbérkikötés nem túlzó, és ennek tudatában böngészi az oldalt. A szerzői jogi jogsértés esetén Szolgáltató közjegyzői ténytanúsítást alkalmaz, melynek összegét szintén a jogsértő felhasználóra hárítja.

VEGYES RENDELKEZÉSEK

Szolgáltató kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt jogosult igénybe venni.

Ha a jelen Szabályzat bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és érvényesíthetőségét nem érinti.

20.3.    Amennyiben Szolgáltató a Szabályzat alapján megillető jogát nem gyakorolja, a joggyakorlás elmulasztása nem tekinthető az adott jogról való lemondásnak. Bármilyen jogról történő lemondás csak az erre vonatkozó kifejezett írásbeli nyilatkozat esetén érvényes. Az, hogy a Szolgáltató egy alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a Szabályzat valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy lemond arról, hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához.

20.4.    Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni.

20.5.    Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató honlapja Magyarországon működik, karbantartását is itt végzik. Mivel az oldal más országokból is meglátogatható, ezért a felhasználók kifejezetten tudomásul veszik, hogy a felhasználó és a Szolgáltató viszonylatában az irányadó jog a magyar jog. Amennyiben a felhasználó fogyasztó, úgy a Pp. 26. § (1) bekezdése alapján a fogyasztóval szemben a jelen szerződésből eredő vitás ügyekben az alperes (fogyasztó) belföldi lakóhelye szerinti bíróság kizárólagosan illetékes.

20.6.    Szolgáltató a honlapon található szolgáltatásokhoz való hozzáférés vonatkozásában nem alkalmaz eltérő általános hozzáférési feltételeket a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével kapcsolatos okokból.

20.7.    Szolgáltató  – az általa elfogadott fizetési módok tekintetében – nem alkalmaz eltérő feltételeket a fizetési műveletre a Felhasználó állampolgárságával, lakóhelyével vagy letelepedési helyével, a fizetési számla számlavezetési helyével, a pénzforgalmi szolgáltató letelepedési helyével vagy a készpénz-helyettesítő fizetési eszköz Unión belüli kibocsátásának helyével kapcsolatos okok miatt.

Kismaros, 2023.07.03.z

A megrendelés elküldésével elfogadom az Adatkezelési Szabályzatot, az Általános Szerződési feltételeket és a Házirendet, valamint kijelentem, hogy a lemondási feltételeket elolvastam és elfogadtam.
A foglalás csak az előleg beérkezése után lesz érvényes, melyhez díjbekérőt küldünk ki.